نظر خواهي
كوچك يا بزرگ كردن بخش :.بازديدها
تعداد بازديد اين صفحه: 358
تعداد بازديد کنندگان سايت: 74712184 تعداد بازديد زيرپورتال: 1042161 اين زيرپورتال امروز: 298 سایت در امروز: 6810 اين صفحه امروز: 2
تفاهم نامه قابل ارائه با سازمان برنامه و بودجه کشور
فهرست اصلی خدمات

1- کد خدمت : 13021202100  شناسنامه خدمت صدور گواهي بهداشتي واردات، صادرات، ترانزيت و ترخيص دام، فرآورده هاي دامي 

2- کد خدمت : 13021202101
شناسنامه خدمت صدور مجوز بهداشتي توليد، فرآوري، نگهداري و حمل و نقل دام زنده و فرآورده هاي دامي و.. 

3- کد خدمت : 13021202102 صدور مجوز بهداشتي توليد لوازم و تجهيزات آزمايشگاهي، درمانگاهی و مواد مصرفی دامپزشکی

4
- کد خدمت : 13021202103صدور موافقت اصولي، پروانه بهداشتي تأسيس و پروانه بهداشتي بهره برداري اماكن دامي و صنايع وابسته به دام

5- کد خدمت : 13011203100 صدور مجوز تأسيس واحدها و اشتغال اشخاص حقيقي و حقوقي بخش غيردولتي در حوزه تشخيص و درمان

6- کد خدمت : 13011203101صدور موافقت اصولي و پروانه توليد تا مصرف دارو، مواد بيولوژيك، مكمل و افزودني ها

7- کد خدمت :13021204100شناسايي و رديابي دام زنده و فرآورده هاي دامي، خوراك و نهاده هاي دامي، مكمل و افزودني هاي خوراك دام

8
- کد خدمت :13021204101مايه كوبي دام ها

9- کد خدمت 13021204102ارائه خدمات تشخيص باليني و درمان در درمانگاه هاي مرجع

10- کد خدمت :
13021204103ارزيابي خطرات بهداشتي فرآورده هاي خام دامي، خوراك دام ، منابع ژنتيكي دام، مواد اوليه و فرآورده هاي دارويي

11- کد خدمت :13021204104پايش باقيمانده هاي دارو، هورمون، سموم فلزات سنگين و ساير مواد شيميايي در نهاده ها و فرآورده هاي دامي

12
- کد خدمت :13021204105پايش و مراقبت فعال و غيرفعال بيماري هاي دام

13- کد خدمت :13021204106نظارت بر واحدها و مراكز تشخيص و درمان بخش غيردولتي

14- کد خدمت :13021204107نظارت بر آزمايشگاه هاي دامپزشكي

15- کد خدمت :13021204108نظارت بر توليد، پخش، عرضه و مصرف دارو و مواد بيولوژيك مورد مصرف دامپزشكي

16-کد خدمت : 13021204109 صدور مجوز تحقيقات بر روي عوامل بيماري زاي دامي

17- کد خدمت :13021204110مطالعه و ثبت دارو و مواد بيولوژيك

18-کد خدمت :13021204111نظارت و اعمال ضوابط بهداشتي و امنيت زيستي بر واحدهاي توليد، حمل و نقل، نگهداري و عرضه دام زنده و..


19-کد خدمت :13021204112پايش و كنترل كيفي دارو و مواد بيولوژيك پس از فروش ( PMS)


 
تمامی حقوق این سایت محفوظ و متعلق به سازمان دامپزشکی کشور است