چه شرکت هایی می توانند متقاضی فعالیت در حوزه توزیع دارو و واکسن باشند؟ اساسنامه شرکت/واحد پخش که بر اساس قوانین جاری کشور به ثبت رسیده و توزیع داروهای دامپزشکی، مواد ضدعفونی کننده، سموم و واکسن های دامپزشکی به عنوان موضوع فعالیت در اساسنامه درج گردیده باشد.
مراحل دریافت پروانه داروخانه ، درمانگاه ، ازمایشگاه ، مرکز مایه کوبی از اداره دارو و درمان چگونه است ؟
پاسخ به اطلاع متقاضیان محترم می رساند برای هر متقاضی در حال حال حاضر دو پروانه صادر می شود 1- پروانه تاسیس  که توسط نظام دامپزشکی صادر می شود 2- پروانه اشتغال به فعالیت که پس از صدور پروانه تاسیس توسط اداره کل دامپزشکی بصورت الکترونیکی در سامانه سرت صادر می شود توجه نحوه صدور پروانه داروخانه : در حال حاضر هر دو  پروانه تاسیس و  فعالیت  داروخانه های دامپزشکی توسط نظام دامپزشکی استان صادر می شود و فرایند صدور آن به شرح ذیل می باشد الف ) درخواست متقاضی به شبکه دامپزشکی شهرستان ب ) ارسال درخواست متقاضی به همراه نظر شهرستان به نظام دامپزشکی استان ج ) امتیازبندی متقاضی توسط نظام دامپزشکی استان د ) در صورت کسب امتیاز شهری که متقاضی جهت فعالیت انتخاب نموده است درخواست متقاضی به کمیسیون تشخیص و درمان استان ارجاع می گردد ذ ) در صورت موافقت کمیسیون با درخواست متقاضی ، مشارالیه به نظام دامپزشکی استان جهت تحویل مدارک و معرفی محل و صدور پروانه معرفی می گردد. پروانه تاسیس مراکز درمانی ( بیمارستان ها ، درمانگاه ها ) ، مراکز مایه کوبی ، آزمایشگاهها طبق روند بالا ( اخذ امتیاز لازم و موافقت کمیسیون )توسط نظام دامپزشکی استان صادر می شود و پروانه اشتغال به فعالیت این مراکز توسط اداره کل دامپزشکی بصورت الکترونیک پس از صدور پروانه تاسیس و اپلود مدارک در سامانه سرت صادر می گردد .