آدرس:اداره دامپزشکی شهرستان بوئین زهرا

تماس با ما
  • تلفن: 028-34222490

  • کد پستی: 3451746365

  • فکس: 028-34223800

لینک ها
لینک ها
پل ارتباط مردمی سازمان دامپزشکی کشور 1512