اداره کل دامپزشکی استان قزوین جهت تسهیل در استفاده از پرتال برای افراد توانخواه امکانات زیر را به پرتال اضافه نموده است.1)اضافه نمودن تغییرات رنگ پرتال جهت استفاده برای افراد کم بینا 2) اضافه نمودن پادکست برای شنیدن اخبار (تبدیل متن به صوت بصورت هوشمند)

لینک کوتاه