موضوع قرارداد واحد متقاضی شرکت طرف قرارداد تاریخ شروع قرارداد  تاریخ پایان قرارداد مبلغ قرارداد(ریال) شماره رهگیری ثبت قراردادهای کشور
قرارداد مشارکت در تولید و پخش برنامه اداره کل دامپزشکی  صدا و سیما 1402-07-11 1402-12-29 328,110,000 به بند ب ماده 3 قانون ارتقا سلامت اداری مصوب 1390/2/29 تنها قراردادهای مرتبط به معاملات متوسط نیاز به ثبت در پایگاه داده اطلاعات قراردادها دارند.
قرارداد ارلئه خدمات شبکه اختصاصی اداره کل دامپزشکی  داده گستر عصرنوین 1402-03-31 1402-12-29 467,000,000 به بند ب ماده 3 قانون ارتقا سلامت اداری مصوب 1390/2/29 تنها قراردادهای مرتبط به معاملات متوسط نیاز به ثبت در پایگاه داده اطلاعات قراردادها دارند.
قرارداد مدیریت پسماند شهری اداره کل دامپزشکی  عصر صنعت کاسپین 1402-03-01 1403-02-31 192,000,000 به بند ب ماده 3 قانون ارتقا سلامت اداری مصوب 1390/2/29 تنها قراردادهای مرتبط به معاملات متوسط نیاز به ثبت در پایگاه داده اطلاعات قراردادها دارند.
 پشتیبانی سردخانه اداره کل دامپزشکی  ماموت 1402-10-13 1403-09-13 993,208,000 به بند ب ماده 3 قانون ارتقا سلامت اداری مصوب 1390/2/29 تنها قراردادهای مرتبط به معاملات متوسط نیاز به ثبت در پایگاه داده اطلاعات قراردادها دارند.
خدمات پشتیبانی نرم افزار یکپارچه مال تعهدی دولتی ... اداره کل دامپزشکی  آروین رایان سیستم 1402-01-01 1402-12-29 249,755,400 به بند ب ماده 3 قانون ارتقا سلامت اداری مصوب 1390/2/29 تنها قراردادهای مرتبط به معاملات متوسط نیاز به ثبت در پایگاه داده اطلاعات قراردادها دارند.
قرارداد پشتیبانی اتوماسیون اداری و حضور غیاب اداره کل دامپزشکی  سامانه ساز مروارید 1402-01-01 1403-01-31 390,000,000 به بند ب ماده 3 قانون ارتقا سلامت اداری مصوب 1390/2/29 تنها قراردادهای مرتبط به معاملات متوسط نیاز به ثبت در پایگاه داده اطلاعات قراردادها دارند.

 

 

 

جزئیات مرتبط با قراردادها

لینک کوتاه