موضوع قرارداد واحد متقاضی  شرکت طرف قرارداد تاریخ شروع قرارداد تاریخ پایان قرارداد مبلغ قرارداد شماره رهگیری ثبت قراردادهای کشور
مدیریت پسماندها اداره کل دامپزشکی استان قزوین عصرصنعت سبز کاسپین 1401/03/01 1402/02/31 112,200,000 بنا به بند ب ماده 3 قانون ارتقا سلامت اداری مصوب 1390/2/29 تنها قراردادهای مرتبط به معاملات متوسط نیاز به ثبت در پایگاه داده اطلاعات قراردادها دارند.
مشارکت در تولید و پخش برنامه ذادیویی و تلویزیونی اداره کل دامپزشکی استان قزوین سازمان صدا و سیمای استان قزوین 1401/07/14 1401/12/29 245293578
VPNL3 ارتباط زیرساخت شبکه اداره کل دامپزشکی استان قزوین داده گستر عصرنوین 1401/04/01 1401/03/29 514,436,400‬
پشتیبانی نرم افزارهای اتوماسیون حضور و غیاب ارزشیابی کارکنان اداره کل دامپزشکی استان قزوین سامانه ساز مروارید 1401/01/01 1401/12/29 317520000

جزئیات مرتبط با قراردادها

لینک کوتاه