بیشتر
تا کنون موردی از بیماری طاعون نشخوار کنندگان کوچک در استان قزوین مشاهده نشده است

تا کنون موردی از بیماری طاعون نشخوار کنندگان کوچک در استان قزوین مشاهده نشده است

امنیت و سلامت غذایی مقوله مهم و استراتژیک است

امنیت و سلامت غذایی مقوله مهم و استراتژیک است

استاندار قزوین روز ملی دامپزشکی را با حضور در اداره کل دامپزشکی تبریک گفت

استاندار قزوین روز ملی دامپزشکی را با حضور در اداره کل دامپزشکی تبریک گفت

قاچاق دام امنیت غذایی جامعه را بر هم می زند

قاچاق دام امنیت غذایی جامعه را بر هم می زند

آگهی مزایده ساختمانهای دامپزشکی قزوین

آگهی مزایده ساختمانهای دامپزشکی قزوین

اردوی جهادی دامپزشکی استان قزوین به مناسبت هفته دفاع مقدس در روستای نارنده برگزار شد

اردوی جهادی دامپزشکی استان قزوین به مناسبت هفته دفاع مقدس در روستای نارنده برگزار شد

تقدیر استاندار قزوین از اداره کل دامپزشکی در جشنواره شهید رجایی

تقدیر استاندار قزوین از اداره کل دامپزشکی در جشنواره شهید رجایی

اردوی جهادی دامپزشکی قزوین مناسبت هفته دولت برگزار شد

اردوی جهادی دامپزشکی قزوین مناسبت هفته دولت برگزار شد

پاسخگویی مدیر کل دامپزشکی استان قزوین در بستر سامد

پاسخگویی مدیر کل دامپزشکی استان قزوین در بستر سامد

آغاز فاز جدید مایه کوبی  تب برفکی در دام های سنگین استان قزوین

آغاز فاز جدید مایه کوبی تب برفکی در دام های سنگین استان قزوین

سامانه های سازمان دامپزشکی کشور

نظرسنجی

دستورالعمل مربوطه