رئیس اداره دامپزشکی شهرستان تاکستان اعلام کرد:
حبس و جزای نقدی در انتظار واحدهای عرضه غیر بهداشتی در تاکستان
5 واحد عرضه فرآورده های خام دامی در تاکستان به علت عدم رعایت ضوابط دامپزشکی به مراجع قضایی معرفی و محکوم شدند.
 ١٣٩٨/٠٥/٢٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
 ١٣٩٨/٠٤/٢٤ - نظرات : ٠متن کامل >>
 ١٣٩٨/٠٤/٢٤ - نظرات : ٠متن کامل >>
 ١٣٩٨/٠٤/٢٤ - نظرات : ٠متن کامل >>
 ١٣٩٨/٠٤/٢٤ - نظرات : ٠متن کامل >>
 ١٣٩٨/٠٤/١٥ - نظرات : ٠متن کامل >>
دامپزشکی تاکستان روشهای پیشگیری از بروز بیماریهای مشترک را در روستاها آموزش می دهد
3دوره آموزشی و ترویجی طی اردیبهشت ماه در روستاهای تاکستان برگزار شده است.
 ١٣٩٨/٠٣/١٢ - نظرات : ٠متن کامل >>
جراحی موفقیت آمیز یک راس مرال توسط کارشناس دامپزشکی قزوین
پارگی تاندون آشیل پای راست یک راس مرال در دهکده حیات طبیعت توسط دکتر جوادی از کارشناسان دامپزشکی قزوین جراحی و اصلاح شد.
 ١٣٩٨/٠٣/٠٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
دامپزشکی قزوین بر 800 خودروی حمل دام ، فرآورده های خام دامی و نهاده ها نظارت دارد
بیش از 800 خودرو حمل با دریافت پروانه بهداشتی از اداره کل دامپزشکی استان قزوین در زمینه های مختلف در حال فعالیت هستند.
 ١٣٩٨/٠٣/٠٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
کنترل کمیت و کیفیت مواد اولیه و نهاده های دامی وارداتی در دستور کار دامپزشکی قزوین
اداره کل دامپزشکی استان قزوین طرح رصد و پایش نهاده های دامی را با همکاری معاونت بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی و اداره کل پشتیبانی امور دام اجرا می کند.
 ١٣٩٨/٠٣/٠٧ - نظرات : ٠متن کامل >>

2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعدی >>