دکتر یداله  کلهر

معاونت سلامت و پیشگیری از بیماری ها دکتر یداله کلهر

تحصیلات : دکتری دامپزشکی

شماره تماس : 02833333625-140

آدرس : اداره کل دامپزشکی استان قزوین

دکتر حمید  زینالی

مدیرکل دکتر حمید زینالی

تحصیلات : دکتری دامپزشکی

شماره تماس : 02833333625-211

آدرس : اداره کل دامپزشکی استان قزوین

دکتر حمید رضایی

معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی دکتر حمید رضایی

تحصیلات : دکتری دامپزشکی

شماره تماس : 02833333625-280

آدرس : اداره کل دامپزشکی استان قزوین

دکتر راول  غلامپور اقدمی

رئیس اداره نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی دکتر راول غلامپور اقدمی

تحصیلات : دکتری دامپزشکی

شماره تماس : 02833333625-150

آدرس : اداره کل دامپزشکی استان قزوین

دکتر غلامرضا توکلی

رئیس اداره بهداشت و مدیریت بیماری های دامی دکتر غلامرضا توکلی

تحصیلات : دکتری دامپزشکی

شماره تماس : 02833333625-120

آدرس : اداره کل دامپزشکی استان قزوین

دکتر وحید ابراهیم نژاد حمیدی

رئیس اداره بهداشت و مدیریت بیماری های طیور،آبزیان،زنبور عسل و کرم ابریشم دکتر وحید ابراهیم نژاد حمیدی

تحصیلات : دکتری دامپزشکی

شماره تماس : 02833333625-110

آدرس : اداره کل دامپزشکی استان قزوین

دکتر ثوره جلیل ابراهیم

رئیس اداره تشخیص و درمان دکتر ثوره جلیل ابراهیم

تحصیلات : دکتری دامپزشکی

شماره تماس : 02833333625-430

آدرس : اداره کل دامپزشکی استان قزوین

دکتر علی رضایی

رئیس آزمایشگاه مرجع استان دکتر علی رضایی

تحصیلات : دکتری دامپزشکی

شماره تماس : 02833696031

آدرس : آزمایشگاه مرجع دامپزشکی استان قزوین

مهندس سیاوش معدن پور

مسئول واحد قرنطینه و امنیت زیستی مهندس سیاوش معدن پور

تحصیلات : کارشناس ارشد دامپزشکی

شماره تماس : 02833333625-160

آدرس : اداره کل دامپزشکی استان قزوین

مهندس ایرج  میرزایی

ذیحساب و رئیس امور مالی مهندس ایرج میرزایی

تحصیلات : کارشناس دامپزشکی

شماره تماس : 02833333625-240

آدرس : اداره کل دامپزشکی استان قزوین

مهندس کورش بهزادی

رئیس امور اداری رفاه و پشتیبانی مهندس کورش بهزادی

تحصیلات : کارشناس ارشد دامپزشکی

شماره تماس : 02833333625-170

آدرس : اداره کل دامپزشکی استان قزوین

مهندس فرزانه درگی

مسئول برنامه و بودجه مهندس فرزانه درگی

تحصیلات : کارشناس مدیریت

شماره تماس : 02833333625-220

آدرس : اداره کل دامپزشکی استان قزوین

مهندس پگاه  گنج خانی

مسئول فناوری اطلاعات مهندس پگاه گنج خانی

تحصیلات : کارشناس ارشد معماری سیستم های کامپیوتری

شماره تماس : 02833333625-221

آدرس : اداره کل دامپزشکی

مهندس محمد فرحی

مسئول روابط عمومی مهندس محمد فرحی

تحصیلات : کارشناسی ارشد

شماره تماس : 02833332923

آدرس :

حجه الاسلام یوسف حسنی

مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در اداره مل دامپزشکی حجه الاسلام یوسف حسنی

تحصیلات : حوزوی

شماره تماس : 02833333625-270

آدرس :

دکتر محمد رضا آذربایجانی

رئیس اداره دامپزشکی شهرستان تاکستان دکتر محمد رضا آذربایجانی

تحصیلات : دکتری دامپزشکی

شماره تماس : 02835225707

آدرس : اداره دامپزشکی شهرستان تاکستان

دکتر عباس یوسفی رامندی

رئیس اداره دامپزشکی شهرستان بوئین زهرا دکتر عباس یوسفی رامندی

تحصیلات : دکتری دامپزشکی

شماره تماس : 02834222490

آدرس : اداره دامپزشکی شهرستان بوئین زهرا

مهندس مجید رحمانی

رئیس اداره دامپزشکی شهرستان آوج مهندس مجید رحمانی

تحصیلات : کارشناسی ارشد

شماره تماس : 02834622991

آدرس : اداره دامپزشکی شهرستان آوج

دکتر مرتضی یعقوبی

رئیس اداره دامپزشکی شهرستان آبیک دکتر مرتضی یعقوبی

تحصیلات : دکتری دامپزشکی

شماره تماس : 02832881911

آدرس : اداره دامپزشکی شهرستان آبیک

دکتر ایوب شکری مژدهی

رئیس اداره دامپزشکی شهرستان البرز دکتر ایوب شکری مژدهی

تحصیلات : دکتری دامپزشکی

شماره تماس : 02832240900

آدرس : اداره دامپزشکی شهرستان البرز

دکتر مهدی جلوخانی

رئیس اداره دامپزشکی شهرستان قزوین دکتر مهدی جلوخانی

تحصیلات : دکتری دامپزشکی

شماره تماس : 02833653190

آدرس : قزوین پونک مجتمع ادارات