دکتر یداله  کلهر

معاونت سلامت و پیشگیری از بیماری ها دکتر یداله کلهر

تحصیلات : دکتری دامپزشکی

شماره تماس : 02833333625-116

آدرس : اداره کل دامپزشکی استان قزوین

دکتر حمید  زینالی

مدیرکل دکتر حمید زینالی

تحصیلات : دکتری دامپزشکی

شماره تماس : 02833333625-131

آدرس : اداره کل دامپزشکی استان قزوین

دکتر حمید رضایی

معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی دکتر حمید رضایی

تحصیلات : دکتری دامپزشکی

شماره تماس : 02833333625-139

آدرس : اداره کل دامپزشکی استان قزوین

دکتر راول  غلامپور اقدمی

رئیس اداره نظارت و پیشگیری از بیماری های دامی دکتر راول غلامپور اقدمی

تحصیلات : دکتری دامپزشکی

شماره تماس : 02833333625-115

آدرس : اداره کل دامپزشکی استان قزوین

دکتر غلامرضا توکلی

رئیس اداره مبارزه با بیماری های دامی دکتر غلامرضا توکلی

تحصیلات : دکتری دامپزشکی

شماره تماس : 02833333625-113

آدرس : اداره کل دامپزشکی استان قزوین

دکتر وحید ابراهیم نژاد حمیدی

رئیس اداره طیور،آبزیان،زنبور عسل و کرم ابریشم دکتر وحید ابراهیم نژاد حمیدی

تحصیلات : دکتری دامپزشکی

شماره تماس : 02833333625-103

آدرس : اداره کل دامپزشکی استان قزوین

دکتر ثوره جلیل ابراهیم

رئیس اداره دارو ودرمان دکتر ثوره جلیل ابراهیم

تحصیلات : دکتری دامپزشکی

شماره تماس : 02833333625-148

آدرس : اداره کل دامپزشکی استان قزوین

دکتر علی رضایی

رئیس آزمایشگاه مرجع استان دکتر علی رضایی

تحصیلات : دکتری دامپزشکی

شماره تماس : 02833696031

آدرس : آزمایشگاه مرجع دامپزشکی استان قزوین

مهندس سیاوش معدن پور

مسئول واحد امنیت زیستی و قرنطینه دامی مهندس سیاوش معدن پور

تحصیلات : کارشناس ارشد دامپزشکی

شماره تماس : 02833333625-107

آدرس : اداره کل دامپزشکی استان قزوین

مهندس ایرج  میرزایی

ذیحساب و رئیس امور مالی مهندس ایرج میرزایی

تحصیلات : کارشناس دامپزشکی

شماره تماس : 02833333625-135

آدرس : اداره کل دامپزشکی استان قزوین

مهندس کورش بهزادی

رئیس امور اداری رفاه و پشتیبانی مهندس کورش بهزادی

تحصیلات : کارشناس ارشد دامپزشکی

شماره تماس : 02833333625-118

آدرس : اداره کل دامپزشکی استان قزوین

مهندس فرزانه درگی

مسئول برنامه و بودجه مهندس فرزانه درگی

تحصیلات : کارشناس مدیریت

شماره تماس : 02833333625-133

آدرس : اداره کل دامپزشکی استان قزوین

مهندس پگاه  گنج خانی

مسئول انفورماتیک مهندس پگاه گنج خانی

تحصیلات : کارشناس ارشد معماری سیستم های کامپیوتری

شماره تماس : 02833333625-109

آدرس : اداره کل دامپزشکی