مدیرکل

 

آزمایشگاه کنترل کیفی مواد غذایی با منشا دامی

 

معاونت سلامت

اداره قرنطینه و امنیت زیستی دام

اداره بهداشت و مدیریت بیماریهای طیور آبزیان زنبور عسل و کرم ابریشم

اداره نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی

اداره بهداشت و مدیریت بیماری های دامی

اداره دارو و درمان

 

معاونت توسعه مدیریت و منابع

اداره فناوری اطلاعات ارتباطات و تحول اداری

اداره امور مالی

اداره برنامه و بودجه

اداره امور عمومی رفاه و پشتیبانی

 

حراست

 

نماینده ولی فقیه

 

روابط عمومی

 

اداره شهرستان ها

اداره دامپزشکی شهرستان البرز

اداره دامپزشکی شهرستان آبیک

اداره دامپزشکی شهرستان آوج

اداره دامپزشکی شهرستان بوئین زهرا

اداره دامپزشکی شهرستان تاکستان

اداره دامپزشکی شهرستان قزوین