پرسشنامه سنجش رضایت ارباب رجوع از خدمات
تاریخ
شهروند گرامی خواهشمند است با اعلام میزان رضایت خود از هر یک از محورهای ارائه شده در این پرسشنامه ما را در ارتقا سطح رعایت حقوق شهروندی یاری فرمایید
دکتر حمید زینالی
مدیرکل

 تحصیلات:                     شغل:
برای دریافت چه خدمتی مراجعه نموده اید؟
*
دفعات مراجعه برای خدمت فعلی در سال اخیر: *
محور سنجش  ردیف پرسش سطح رضایت
شفافیت فرآیندی  1 نحوه اطلاع رسانی در مورد نحوه انجام کار
*
 2 نحوه اطلاع رسانی در مورد ارائه مدارک
 3 نحوه انجام کار بر اساس ضوابط اداری و عدم دخالت قضاوت های شخصی

پاسخگویی و مسئولیت پذیری  4 نحوه رفتار، راهنمایی و پاسخگویی مسئول مربوطه
 5 امکانات رفاهی و فضای ارائه خدمت
 6 به موقع بودن، شفاف بودن و رسیدگی به نظرات و شکایات شما
 7 راهنمایی و پاسخگویی کارکنان پیگیری وضعیت درخواست ها
تسلط بر فرآیند  8 انجام کار کارمند به گونه ای که دیگر نیازی به دوباره کاری نباشد
زمان فرآیند  9 تعهد و پایبندی دستگاه به زمان ارائه خدمت در فرم "رسید خدمت"

 10 میزان مراجعه به قسمت ها و بخش های مختلف برای دریافت خدمت
 11 نظم و ترتیب و سهولت دسترسی به افزاد و امکانات برای دریافت خدمت
نظام مند بودن فرآیند  12 دریافت یکباره مدارک و اطلاعات به صورت الکترونیکی یا حضوری در هنگام مراجعه توسط دستگاه

 13 ارائه چندباره اطلاعات یا اطلاعات تکراری(نظیر کپی شناسنامه، کارت ملی، ...) به بخش های مختلف

 14 احساس نیاز به سفارش و توصیه های غیر قانونی برای دریافت خدمت
کلیت فرآیند  15 رضایت از خدمات ارائه شده
  کد روبرو را وارد کنید
متن درون تصویر را در جعبه متن زیر وارد نمائید 
*