آدرس:اداره دامپزشکی شهرستان قزوین

تماس با ما
  • تلفن: 028-33653190

  • کد پستی:

  • فکس: 028-33653193

لینک ها
لینک ها
پل ارتباط مردمی سازمان دامپزشکی کشور 1512