توافقنامه سطح خدمت " صدور پروانه بهداشتی بهره برداری اماکن دامی و صنایع وابسته به دام13021202106"

1.       مقدمه

·        مطالعه و مشاركت در اعلام تحقيقات كاربردي مورد نياز براي بهبود برنامه هاي مبارزه با بيماري‌هاي دامي و همكاري در اجراي آن‌ها

·        ارزيابي اثرات حاصله از كاربرد واكسن ها، موادبيولوژيك، سموم و داروهاي مورد استفاده در طرح ها وپروژه هاي مربوط به بررسي و مبارزه با بيماري‌هاي دامي.

·        مطالعه، سياستگذاري، برنامه ريزي و تدوين برنامه راهبردي براي بررسي، مبارزه و مراقبت بيماري‌هاي دامي با اولويت بيماري‌هاي اخطار كردني و نظارت، ارزيابي و مميزي آن‌ها.

هدف از توافقنامه سطح خدمت این است که در راستای توجه به اصل مشتری مداری و به منظور ارائه با کیفیت خدمت          " صدور پروانه بهداشتی بهره برداری اماکن دامی و صنایع وابسته به دام" توسط "اداره کل دامپزشکی استان قزوین"،  کیفیت تحویل خدمت مذکور برای " سرمایه گذاران مرتبط با دامپزشکی" مورد توافق قرار گیرد.

2.       مسئولیت­

اداره کل دامپزشکی استان قزوین موافقت می کند که خدمت مذکور را به ترتیب زیر ارائه دهد :

·      بررسی درخواست

ارباب رجوع مرتبط با خدمت مذکور در استان جهت دریافت خدمت می بایست طبق قوانین به شرح ذیل، اقدام نمایند :

·      به استناد به قوانین و دستورالعملهای سازمان دامپزشکی؛   بند د ماده 3 قانون سازمان دامپزشکی مصوب 1350 وماده 12 آئین تردد به شماره 14494 مورخ 13/9/73مصوب هیئت دولت

3.      تعهدات متقابل خدمت­گیرنده و دستگاه اجرایی

درخواست متقاضی مبنی برصدور خوراک دام و طیور به کشورهای دیگر همراه با ضوابط بهداشتی مورد نیاز

-ارائه گواهی سلامت توسط دکتردامپزشک مسئول فنی بهداشتی کارخانه خوراک دام و طیور براساس ضوابط جاری سازمان دامپزشکی.-ارائه نتایج آزمایشات لازم

سامانه های درخواست / ارائه خدمت

             سامانه قرنطینه e.ivo.ir                                 

ارتباط با سامانه گمرک کشور  (پنجره تجارا الکترونیک) www.epl.irica.ir           

مدارک لازم برای دریافت خدمت : 1.پروانه بهره برداری از سازمان جهاد کشاورزی و یا صنعت و معدن و تجارت 2. نقشه کلی و تفکیکی تاسیسات و تجهیزات 3. آگهی روزنامه رسمی 4. موافقت مراجع ذیربط در خصوص تامین آب و برق مصرفی 5. تصویر کارت ملی (پشت و رو) 6. تعهد نامه رسمی شرکت یا مالک 7. اساسنامه شرکت 8. موافقت محیط زیست با تاسیس/بهره برداری واحد 9. آنالیز آزمایشگاه تولید / محصول 10 . پروانه تاسیس 11. تصویر سند مالکیت محل 12. گزارش بازدید 13. تصویر لوگو یا برند 14. تصویر کروکی و آدرس محل 15. اخذ پروانه ساخت محصول تولیدی 16. تایید مندرجات پاکت مورد استفاده 17. تصویر فیش و تعرفه صدور / تمدید 18. تعهد نامه محضری متقاضی 19. نتیج آزمایشات آب مصرفی

مدت زمان انجام خدمت : 1روز

تعداد مرتبه مراجعه حضوری : 1 بار 

زمان دسترسی به خدمت : در طی شبانه روز در سامانه قابل انجام است

 استعلام (فرآيندهاي مشترك بين دستگاهي) : ندارد

 

4.      هزینه­ها و پرداخت­ها

·        ارائه خدمت با دریافت هزینه می باشد. پرداخت هزینه 49500ریال در سامانه امکان پذیر است.

5.      دوره عملکرد

این توافقنامه سطح خدمت تا زمانی که اصلاحیه آن صادر نگردیده، تحت امضای  "مدیرکل"، اعتبار دارد.

6.       خاتمه توافقنامه

چنانچه به تشخیص ریاست سازمان و مقام مسئول، ضرورت خاتمه توافقنامه مد نظر قرار گرفت، با اطلاع قبلی موضوع خاتمه موافقت­نامه اعلام می گردد.