توافقنامه سطح خدمت " شناسایی و ردیابی دام زنده و فرآورده های دامی، خوراک نهاده های دامی، مکمل و افزودنی های خوراک دام 13021204100"

1.       مقدمه

·        مطالعه و مشاركت در اعلام تحقيقات كاربردي مورد نياز براي بهبود برنامه هاي مبارزه با بيماري‌هاي دامي و همكاري در اجراي آن‌ها

·        ارزيابي اثرات حاصله از كاربرد واكسن ها، موادبيولوژيك، سموم و داروهاي مورد استفاده در طرح ها وپروژه هاي مربوط به بررسي و مبارزه با بيماري‌هاي دامي.

·        مطالعه، سياستگذاري، برنامه ريزي و تدوين برنامه راهبردي براي بررسي، مبارزه و مراقبت بيماري‌هاي دامي با اولويت بيماري‌هاي اخطار كردني و نظارت، ارزيابي و مميزي آن‌ها.

هدف از توافقنامه سطح خدمت این است که در راستای توجه به اصل مشتری مداری و به منظور ارائه با کیفیت خدمت          " شناسایی و ردیابی دام زنده و فرآورده های دامی، خوراک نهاده های دامی، مکمل و افزودنی های خوراک دام " توسط "اداره کل دامپزشکی استان قزوین"،  کیفیت تحویل خدمت مذکور برای " سرمایه گذاران مرتبط با دامپزشکی" مورد توافق قرار گیرد.

2.       مسئولیت­

اداره کل دامپزشکی استان قزوین موافقت می کند که خدمت مذکور را به ترتیب زیر ارائه دهد :

·      کنترل و ردیابی دام و خوراک و نهاده های دامی

ارباب رجوع مرتبط با خدمت مذکور در استان جهت دریافت خدمت می بایست طبق قوانین به شرح ذیل، اقدام نمایند :

·      به استناد به قوانین و دستورالعملهای سازمان دامپزشکی؛   بند د ماده 3 قانون سازمان دامپزشکی مصوب 1350 وماده 12 آئین تردد به شماره 14494 مورخ 13/9/73مصوب هیئت دولت

3.      تعهدات متقابل خدمت­گیرنده و دستگاه اجرایی

درخواست متقاضی مبنی برصدور خوراک دام و طیور به کشورهای دیگر همراه با ضوابط بهداشتی مورد نیاز

-ارائه گواهی سلامت توسط دکتردامپزشک مسئول فنی بهداشتی کارخانه خوراک دام و طیور براساس ضوابط جاری سازمان دامپزشکی.-ارائه نتایج آزمایشات لازم

سامانه های درخواست / ارائه خدمت

             سامانه قرنطینه e.ivo.ir                                 

مدارک لازم برای دریافت خدمت : درخواست متقاضی مبنی برصدور خوراک دام و طیور به کشورهای دیگر همراه با ضوابط بهداشتی مورد نیاز- ارائه گواهی سلامت توسط دکتر دامپزشک

مدت زمان انجام خدمت : 1روز

تعداد مرتبه مراجعه حضوری : ندارد

زمان دسترسی به خدمت : در طی شبانه روز در سامانه قابل انجام است

 استعلام (فرآيندهاي مشترك بين دستگاهي) : ندارد

 

4.      هزینه­ها و پرداخت­ها

5.      ارائه خدمت با دریافت هزینه نمی باشد

6.       دوره عملکرد

این توافقنامه سطح خدمت تا زمانی که اصلاحیه آن صادر نگردیده، تحت امضای  "مدیرکل"، اعتبار دارد.

7.      خاتمه توافقنامه

چنانچه به تشخیص ریاست سازمان و مقام مسئول، ضرورت خاتمه توافقنامه مد نظر قرار گرفت، با اطلاع قبلی موضوع خاتمه موافقت­نامه اعلام می گردد.