چاپ
ارسال به دوست

درجلسه مشترک تعاونی آبزی پروران استان قزوین با دامپزشکی مصوب شد:

نقل و انتقال بچه ماهی با بازدیدهای دوره ای از ناوگان حمل و نقل و آموزش رانندگان ساماندهی می شود

جلسه هم اندیشی تعاونی آبزی پروران قزوین با هدف اجرای ضوابط بهداشتی در مراکز پرورش ماهی در دفتر مدیر کل دامپزشکی استان قزوین برگزار شد.


رئیس اداره بهداشت و مدیریت بیماریهای آبزیان اداره کل دامپزشکی استان قزوین گفت: در راستای تعامل با بخش خصوصی جلسه هم اندیشی با تعاونی آبزی پروران قزوین با حضور مدیرکل دامپزشکی استان، معاون سلامت، رئیس اداره بهداشت و مدیریت بیماریهای آبزیان اداره کل دامپزشکی و مدیرعامل، رئیس هیات مدیره و مسئول فنی مزارع پرورشی استان در محل دفتر مدیرکل دامپزشکی استان برگزار شد و مسائل فنی در حوزه های مختلف از جمله ورود و خروج بچه ماهی در مزارع، ساماندهی و تجهیز خودروهای حمل بچه ماهی، آموزش به رانندگان خودروهای حمل و همچنین صاحبان مزارع مورد بحث و بررسی قرار گرفت
دکتر وحید ابراهیم نژاد حمیدی تصریح کرد: با همکاری کارشناسان اداره کل دامپزشکی استان و تعاونی آبزی پروران چک لیست بازدیدهای دوره ای و صدور مجوز خودروهای حمل بچه ماهی تهیه و در اختیار رانندگان و صاحبان مزارع جهت کنترل وضعیت خودروها قرار گیرد. همچنین مقرر شد دوره آموزشی برای رانندگان خودروهای حمل و صاحبان مزارع به منظور ارتقاء سطح آگاهی بهره برداران برگزار و همچنین با هدف ساماندهی نقل و انتقال بچه ماهی در مزارع استان و پیشگیری از بروز بیماریها مقرر گردید کمیسیون تخلفات آبزی پروران استان نیز تشکیل شود.


  • فایل پیوست :
  • کد خبر: ٢٥٣٢٧٥/
  • ٠٨:٢٣ - 1399/04/09/
  • تعداد بازدید: 18
کلید واژه ها

خروج