١٣٩٩/٠٨/٢١ - نظرات : ٠متن کامل >>
 ١٣٩٩/٠٨/٢٠ - نظرات : ٠متن کامل >>
ادامه فعالیت دامداریها منوط به ثبت کلیه امور در سامانه های مربوطه است
برای نقل و انتقال دام و تهیه نهاده های دامی و ... اخذ نام کاربری و رمز ورود به سامانه های قرنطینه ای بهداشتی دامپزشکی الزامی است.
 ١٣٩٩/٠٨/١٥ - نظرات : ٠متن کامل >>
 ١٣٩٩/٠٨/١٠ - نظرات : ٠متن کامل >>
شورای فرهنگی اداره کل دامپزشکی استان قزوین تشکیل و اولین جلسه آن برگزار شد
تبیین اهمیت فعالیتهای دامپزشکی،ارتقای سطح فرهنگ دینی وتقویت همبستگی و گسترش مناسبات انسانی، پرهیز از رکود کاری در مجموعه کارکنان دامپزشکی و گسترش فرهنگ وجدان کاری از عمده موارد مطروحه در جلسه شورای فرهنگی اداره کل دامپزشکی استان قزوین بود.
 ١٣٩٩/٠٨/٠٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
در کارگروه مبارزه با قاچاق دام استان قزوین مطرح شد:
در راستای تحقق امنیت غذایی جامعه، دستگاههای اجرایی ذیربط همکاری خواهند کرد
کارگروه مبارزه با قاچاق دام روز سه شنبه 29 مهر ماه در محل اداره کل دامپزشکی استان قزوین تشکیل شد.
 ١٣٩٩/٠٧/٣٠ - نظرات : ٠متن کامل >>
 ١٣٩٩/٠٧/٢٩ - نظرات : ٠متن کامل >>
 ١٣٩٩/٠٧/٢٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
 ١٣٩٩/٠٧/٠٣ - نظرات : ٠متن کامل >>
اداره کل دامپزشکی استان قزوین در جشنواره شهید رجایی حائز رتبه اول شد
بر اساس ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی که هر ساله توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی انجام می شود، اداره کل دامپزشکی استان قزوین در گروه دستگاههای تولیدی و خدماتی رتبه نخست را از آن خود کرد.
 ١٣٩٩/٠٧/٠١ - نظرات : ٠متن کامل >>

2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعدی >>