دکتر مهدی جلوخانی

مدیرکل دامپزشکی استان قزوین

دکتر مهدی جلوخانی

تحصیلات : دکتری حرفه ای دامپزشکی

شماره تماس : 450-02833333625

پست الکترونیکی : head.qazvin@ivo.ir

آدرس : اداره کل دامپزشکی استان قزوین

دکتر عباس یوسفی

معاونت توسعه مدیریت و منابع

دکتر عباس یوسفی

تحصیلات : دکتری حرفه ای دامپزشکی

شماره تماس : 240-02833333625

پست الکترونیکی : head.qazvin@ivo.ir

آدرس : اداره کل دامپزشکی استان قزوین

دکتر امیر جوادی

معاونت سلامت

دکتر امیر جوادی

تحصیلات : دکتری تخصصی دامپزشکی

شماره تماس : 140-02833333625

پست الکترونیکی : tech.qazvin@ivo.ir

آدرس : اداره کل دامپزشکی استان قزوین

حجت الاسلام یوسف حسنی

مسئول دفتر حوزه نمایندگی ولی فقیه

حجت الاسلام یوسف حسنی

تحصیلات : حوزوی

شماره تماس : 270-02833333625

پست الکترونیکی : hnvf.qazvin@ivo.ir

آدرس : اداره کل دامپزشکی استان قزوین

مهندس علی گنج خانی

کارشناس مسئول حقوقی

مهندس علی گنج خانی

تحصیلات : کارشناس حقوق

شماره تماس : 230-0283333625

پست الکترونیکی : law.qazvin@ivo.ir

آدرس : اداره کل دامپزشکی استان قزوین

مهندس محمد فرحی

مسئول روابط عمومی

مهندس محمد فرحی

تحصیلات : کارشناسی ارشد دامپزشکی

شماره تماس : 02833332923

پست الکترونیکی : relation.qazvin@ivo.ir

آدرس : اداره کل دامپزشکی استان قزوین

دکتر راول  غلامپور اقدمی

رئیس اداره نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی

دکتر راول غلامپور اقدمی

تحصیلات : دکتری حرفه ای دامپزشکی

شماره تماس : 150-02833333625

پست الکترونیکی : health.qazvin@ivo.ir

آدرس : اداره کل دامپزشکی استان قزوین

دکتر محسن ایمان دار

رئیس اداره بهداشت و مدیریت بیماری های دامی

دکتر محسن ایمان دار

تحصیلات : دکتری تخصصی دامپزشکی

شماره تماس : 120-02833333625

پست الکترونیکی : adcs.qazvin@ivo.ir

آدرس : اداره کل دامپزشکی استان قزوین

دکتر یداله کلهر

رئیس آزمایشگاه مرجع کنترل کیفی مواد غذایی با منشأ دامی

دکتر یداله کلهر

تحصیلات : دکتری حرفه ای دامپزشکی

شماره تماس : 02833696031

پست الکترونیکی : lab.qazvin@ivo.ir

آدرس : آزمایشگاه کنترل کیفیت مواد غذایی با منشأ دامی

مهندس بهروز غیاثوند

مسئول قرنطینه و امنیت زیستی

مهندس بهروز غیاثوند

تحصیلات : کارشناس ارشد دامپزشکی

شماره تماس : 160-02833333625

پست الکترونیکی : qu.qazvin@ivo.ir

آدرس : اداره کل دامپزشکی استان قزوین

دکتر وحید ابراهیم نژاد حمیدی

رئیس اداره بهداشت طیور، آبزیان و زنبورعسل

دکتر وحید ابراهیم نژاد حمیدی

تحصیلات : دکتری حرفه ای دامپزشکی

شماره تماس : 110-02833333625

پست الکترونیکی : pdcs.qazvin@ivo.ir

آدرس : اداره کل دامپزشکی استان قزوین

دکتر پریسا رحیمی سیاهکل محله

رئیس اداره تشخیص و درمان

دکتر پریسا رحیمی سیاهکل محله

تحصیلات : دکتری حرفه ای دامپزشکی

شماره تماس : 170-02833333625

پست الکترونیکی : ptl.qazvin@ivo.ir

آدرس : اداره کل دامپزشکی استان قزوین

مهندس محمود کریمی

رئیس امور اداری رفاه و پشتیبانی

مهندس محمود کریمی

تحصیلات : کارشناس مدیریت

شماره تماس : 280-02833333625

رزومه : دانلود رزومه

پست الکترونیکی : adaf.qazvin@ivo.ir

آدرس : اداره کل دامپزشکی استان قزوین

مهندس ایرج  میرزایی

ذیحساب و رئیس امور مالی

مهندس ایرج میرزایی

تحصیلات : کارشناس دامپزشکی

شماره تماس : 210-02833333625

پست الکترونیکی : fin.qazvin@ivo.ir

آدرس : اداره کل دامپزشکی استان قزوین

مهندس فرزانه درگی

رئیس اداره برنامه و بودجه

مهندس فرزانه درگی

تحصیلات : کارشناس مدیریت

شماره تماس : 220-02833333625

پست الکترونیکی : plan.qazvin@ivo.ir

آدرس : اداره کل دامپزشکی استان قزوین

مهندس پگاه گنج خانی

رئیس اداره فناوری اطلاعات، ارتباطات و تحول اداری

مهندس پگاه گنج خانی

تحصیلات : کارشناس ارشد معماری سیستم های کامپیوتری

شماره تماس : 02833343445

پست الکترونیکی : it.qazvin@ivo.ir

آدرس : اداره کل دامپزشکی استان قزوین

دکتر سهیل بهنوش

رئیس اداره دامپزشکی شهرستان

دکتر سهیل بهنوش

تحصیلات : دکتری حرفه ای دامپزشکی

شماره تماس : 02833653192

پست الکترونیکی : qazvin@ivo.ir

آدرس : اداره دامپزشکی شهرستان قزوین

دکتر آرش وثیق

رئیس اداره دامپزشکی شهرستان بوئین زهرا

دکتر آرش وثیق

تحصیلات : دکتری حرفه ای دامپزشکی

شماره تماس : 02834222490

پست الکترونیکی : boeenzahra@ivo.ir

آدرس : اداره دامپزشکی شهرستان بوئین زهرا

دکتر محمد رضا آذربایجانی

رئیس اداره دامپزشکی شهرستان تاکستان

دکتر محمد رضا آذربایجانی

تحصیلات : دکتری حرفه ای دامپزشکی

شماره تماس : 02835225707

پست الکترونیکی : takestan@ivo.ir

آدرس : اداره دامپزشکی شهرستان تاکستان

دکتر رضا صفرچی

رئیس اداره دامپزشکی شهرستان آبیک

دکتر رضا صفرچی

تحصیلات : دکتری تخصصی دامپزشکی-بیماری داخلی دام بزرگ

شماره تماس : 02832881913

پست الکترونیکی : abyek@ivo.ir

آدرس : اداره دامپزشکی شهرستان آبیک

دکتر افشین بارانی

رئیس اداره دامپزشکی شهرستان البرز

دکتر افشین بارانی

تحصیلات : دکتری تخصصی بهداشت مواد غذایی

شماره تماس : 02832240900

پست الکترونیکی : alborz.qazvin@ivo.ir

آدرس : اداره دامپزشکی شهرستان البرز

دکتر کاظم اصلانی

رئیس اداره دامپزشکی شهرستان آوج

دکتر کاظم اصلانی

تحصیلات : دکتری حرفه ای دامپزشکی

شماره تماس : 02834622991

پست الکترونیکی : avaj@ivo.ir

آدرس : اداره دامپزشکی شهرستان آوج

لینک کوتاه