دکتر مهدی جلوخانی

مدیرکل دکتر مهدی جلوخانی

تحصیلات : دکتری دامپزشکی

شماره تماس : 02833333625

رزومه : دانلود رزومه

پست الکترونیکی : head.qazvin@ivo.ir

آدرس : اداره کل دامپزشکی استان قزوین

دکتر حمید رضایی

معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی دکتر حمید رضایی

تحصیلات : دکتری دامپزشکی

شماره تماس : 02833333625-240

رزومه : دانلود رزومه

پست الکترونیکی : adsu.qazvin@ivo.ir

آدرس : اداره کل دامپزشکی استان قزوین

دکتر وحید ابراهیم نژاد حمیدی

معاونت سلامت دکتر وحید ابراهیم نژاد حمیدی

تحصیلات : دکتری دامپزشکی

شماره تماس : 02833333625-110

رزومه : دانلود رزومه

پست الکترونیکی : tech.qazvin@ivo.ir

آدرس : اداره کل دامپزشکی استان قزوین

مهندس پگاه  گنج خانی

مسئول فناوری اطلاعات، ارتباطات و تحول اداری مهندس پگاه گنج خانی

تحصیلات : کارشناس ارشد معماری سیستم های کامپیوتری

شماره تماس : 02833333625-221

رزومه : دانلود رزومه

پست الکترونیکی : it.qazvin@ivo.ir

آدرس : اداره کل دامپزشکی استان قزوین

مهندس ایرج  میرزایی

ذیحساب و رئیس امور مالی مهندس ایرج میرزایی

تحصیلات : کارشناس دامپزشکی

شماره تماس : 02833333625-210

رزومه : دانلود رزومه

پست الکترونیکی : fin.qazvin@ivo.ir

آدرس : اداره کل دامپزشکی استان قزوین

مهندس محمد فرحی

مسئول روابط عمومی مهندس محمد فرحی

تحصیلات : کارشناسی ارشد

شماره تماس : 02833332923

رزومه : دانلود رزومه

پست الکترونیکی : relation.qazvin@ivo.ir

آدرس :

حجه الاسلام یوسف حسنی

مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در اداره مل دامپزشکی حجه الاسلام یوسف حسنی

تحصیلات : حوزوی

شماره تماس : 02833333625-270

رزومه : دانلود رزومه

پست الکترونیکی :

آدرس :

دکتر علی رضایی

رئیس آزمایشگاه مرجع استان دکتر علی رضایی

تحصیلات : دکتری دامپزشکی

شماره تماس : 02833696031

رزومه : دانلود رزومه

پست الکترونیکی : lab.qazvin@ivo.ir

آدرس : آزمایشگاه مرجع دامپزشکی استان قزوین

دکتر راول  غلامپور اقدمی

رئیس اداره نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی دکتر راول غلامپور اقدمی

تحصیلات : دکتری دامپزشکی

شماره تماس : 02833333625-150

رزومه : دانلود رزومه

پست الکترونیکی : health.qazvin@ivo.ir

آدرس : اداره کل دامپزشکی استان قزوین

دکتر غلامرضا توکلی

رئیس اداره بهداشت و مدیریت بیماری های دامی دکتر غلامرضا توکلی

تحصیلات : دکتری دامپزشکی

شماره تماس : 02833333625-120

رزومه : دانلود رزومه

پست الکترونیکی : adcs.qazvin@ivo.ir

آدرس : اداره کل دامپزشکی استان قزوین

دکتر بهزاد نقاش

رئیس اداره تشخیص و درمان دکتر بهزاد نقاش

تحصیلات : دکتری دامپزشکی

شماره تماس : 02833333625-170

رزومه : دانلود رزومه

پست الکترونیکی : ptl.qazvin@ivo.ir

آدرس : اداره کل دامپزشکی استان قزوین

مهندس سیاوش معدن پور

مسئول واحد قرنطینه و امنیت زیستی مهندس سیاوش معدن پور

تحصیلات : کارشناس ارشد دامپزشکی

شماره تماس : 02833333625-160

رزومه : دانلود رزومه

پست الکترونیکی : qu.qazvin@ivo.ir

آدرس : اداره کل دامپزشکی استان قزوین

مهندس فرزانه درگی

مسئول برنامه و بودجه مهندس فرزانه درگی

تحصیلات : کارشناس مدیریت

شماره تماس : 02833333625-220

رزومه : دانلود رزومه

پست الکترونیکی : plan.qazvin@ivo.ir

آدرس : اداره کل دامپزشکی استان قزوین

مهندس کورش بهزادی

رئیس امور اداری رفاه و پشتیبانی مهندس کورش بهزادی

تحصیلات : کارشناس ارشد دامپزشکی

شماره تماس : 02833333625-170

رزومه : دانلود رزومه

پست الکترونیکی : adaf.qazvin@ivo.ir

آدرس : اداره کل دامپزشکی استان قزوین

دکتر محمد رضا آذربایجانی

رئیس اداره دامپزشکی شهرستان تاکستان دکتر محمد رضا آذربایجانی

تحصیلات : دکتری دامپزشکی

شماره تماس : 02835225707

رزومه : دانلود رزومه

پست الکترونیکی : takestan@ivo.ir

آدرس : اداره دامپزشکی شهرستان تاکستان

دکتر ایوب شکری مژدهی

رئیس اداره دامپزشکی شهرستان البرز دکتر ایوب شکری مژدهی

تحصیلات : دکتری دامپزشکی

شماره تماس : 02832240900

رزومه : دانلود رزومه

پست الکترونیکی : alborz.qazvin@ivo.ir

آدرس : اداره دامپزشکی شهرستان البرز

دکتر عباس یوسفی رامندی

رئیس اداره دامپزشکی شهرستان بوئین زهرا دکتر عباس یوسفی رامندی

تحصیلات : دکتری دامپزشکی

شماره تماس : 02834222490

رزومه : دانلود رزومه

پست الکترونیکی : boeenzahra@ivo.ir

آدرس : اداره دامپزشکی شهرستان بوئین زهرا

دکتر مرتضی یعقوبی

رئیس اداره دامپزشکی شهرستان آبیک دکتر مرتضی یعقوبی

تحصیلات : دکتری دامپزشکی

شماره تماس : 02832881911

رزومه : دانلود رزومه

پست الکترونیکی : abyek@ivo.ir

آدرس : اداره دامپزشکی شهرستان آبیک

مهندس مجید رحمانی

رئیس اداره دامپزشکی شهرستان آوج مهندس مجید رحمانی

تحصیلات : کارشناسی ارشد

شماره تماس : 02834622991

رزومه : دانلود رزومه

پست الکترونیکی : avaj@ivo.ir

آدرس : اداره دامپزشکی شهرستان آوج

لینک کوتاه